Metro Manila · Nickelodeon Takotown 2013

Takotown "/var/ezdemo_site/storage/images/media/manila/images-manila/news/takotown/605381-1-eng-GB/Takotown_zoom_image.jpg" 640 360 Takotown

Get ready to scream for a Pinoy Halloween on October 31, 2013 at SMX Convention Center!